Letní léčiva

Přátelé,
letošní výroční schůzi jsme úspěšně zvládli, i když vaše účast nebyla valná - 45 účastníků schůze z celkového počtu 144 našich členů vskutku není zrovna moc. Naštěstí stanovy s touto možností počítají, takže jsme byli schopni usnášení (ale jen tak tak) a mohli tak schválit zprávy o činnosti za roky 2021 a 2022, jakož i zprávy o hospodaření a zprávy kontrolní komise, rozpočet a plán práce na rok 2022.

Metodické pokyny SVS pro r.2022

Odkazy na
Výňatek z Metodiky kontroly zdraví zvířat jen pro včely
a
Metodický pokyn SVS pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy
najdete zde

Krajské dotace

Přihlášení