Výroční členská schůze

Přátelé,
v sobotu 29. února 2020 se od 9:30hod v sále hotelu Karel IV. koná výroční členská schůze naší včelařské organizace.
Kromě běžného každoročního schvalování zpráv o činnosti a hospodaření budeme volit výbor ZO a kontrolní komisi na další pětileté volební období. Po ukončení oficiální části schůze bude následovat oběd a poté bude přednáška př.Zástěry na téma Racionalizace chovu včel.
Laskavě připomeňte včelařům ve svých obvodech tuto schůzi - potřebujeme hojnou účast, abychom byli usnášeníschopní!
Děkuji vám za spolupráci ... E.Fuchs, jednatel ZO

Výsledky vyšetření zimní měli

Přátelé,
v příloze najdete výsledky vyšetření zimní měli. Stanoviště s průměrem nad 3 roztoče budou přeléčena. Důvěrníci budou dotčené včelaře kontaktovat.
S pozdravem, Martin Šritr

Dotace Libereckého kraje 2020

Dotace Libereckého kraje na podporu včelařství pro rok 2020
Na dotačním webu Libereckého kraje byly zveřejněny podmínky pro poskytování dotací na podporu včelařství pro rok 2020.
Bližší informace k vyhlášenému programu 8.3 Podpora včelařství najdete zde:
https://dotace.kraj-lbc.cz/8-3-Podpora-vcelarstvi-r673223.htm
Příjem žádostí bude probíhat od 1. do 28. února 2020.

Zajímavé odkazy

V následujícím odkazu zasílám vyhodnocení dotazníkové akce k úhynům včelstev v období říjen – listopad:
http://www.vcelarisobe.cz/2019/12/dotaznik-k-podzimnim-uhynum-2019-prvni...

Metodický pokyn SVS pro chovatele včel najdete v příloze tohoto článku.

Přihlášení