Důvěrníci ZO Turnov

Obvod ZO Turnov je rozdělen mezi 16 důvěrníků. Úkolem důvěrníka je  zprostředkovávání  informací mezi členy a výborem ZO. Důvěrník zajišťuje informace pro aktualizaci evidence členů a včelstev, stará se o dobrý zdravotní stav včelstev v obvodu – zajišťuje léčivo a účastní se léčení včelstev. Jako zkušený včelař poskytuje, zejména začínajícím včelařům, radu a pomoc.

 Seznam obvodů, jejich důvěrníků a kontakty na ně jsou uvedeny v příloze.

Přihlášení