Historická literatura (do r. 1989)

Jednotlivé tituly z knohovny ZO ČSV Turnov si mohou členové vypůjčit po dohodě s hospodářem Ing. Petrem Klokočníkem (739 633 779, petr.klokocnik@seznam.cz)

ev.            Název                                                              Autor                   Rok. vy
   1           Reklamní články o medu                                  J. Forst                1912
   2           Med potravou a lékem                                     V. Hutter             1891
   3           Vosk jeho čištění a využití                              V. Jakš                 1901
   4           Med v domácnosti                                           M. Horneková      1906
   5           O zužitkování medu v průmyslu ovocnické     K. Hamboeck       1881
   6           Med a jeho zužitkování v domácnosti             A. Thuma             1886
   7           Význam včelařství vůbec a pro zemědělst       V. Pokorný           1930
   8           Med I.  Část povšechná                                   přednášky
   9           Vývin a ústrojí včely                                        A. Thuma
  10          Výchova matek                                                M. Hlinecký
  11          Chov královen                                                 M. Brázdil            1907
  12          Plemenný chov švýcarských včelařů               V. Kramer             1913
  13          Včelí pastva                                                    J. Hromádko           1913
  14          Práce praktického včelaře                               F. Novák,  Rohatecký  1932
  15          Malá včelařská abeceda                                  O. Jakoubek           1910
  16          Včely největší dobrodějky společnosti li         J. V. Chmelař         1904
  17          Výroba medoviny, medových vín a likérů       J.Svoboda            1932
  18          Kratičký návod ku včelaření                            V. Švarc,  F. Wohnout 1901
  19          Kniha o včelách                                              T. Kellen             1904
  20          Včelařství - co má každý včelař věděti          R. Purghart           1896
  21          Včelařský rok                                                F. Seyvalter          1902
  22          Pokrokové včelařství                                     kolektiv
  23          Jádro theoreticko-praktického včelařstvíV. Čermák             1877
  24          Včelařství a jeho důležitost v hospodářsV. Markalous          1891
  25          Zápisky včely pracovité                 A. Thuma              1920
  26          Historický kalendářík včelařský         V. Švarc              1896
  27          Úly americké                            M. Hlinecký           1904
  28          Nejlacinější racionální včelaření       V. Melichar           1912
  29          Úly slovanské                           F. Zuklín             1902
  30          Praktický včelař                        J. Datel              1903
  31          Stručný navod ku včelaření              A. Thuma              1889
  32          Včely loupeživé                         A. Thuma              1898
  33          Včelařství příruční kniha pro včelaře   F. Jeřábek
  34          Včelař začátečník                       V. Jakš               1902
  35          Pokrokové včelařství                    V. Švarc              1915
  36          Včelařské besedy                        J. M. Kadlčák         1899
  37          Moderní včelaření                       J. Křemen             1908
  38          Včelaření v úlech Dzierzonských         A. Thuma              1901
  39          Včela medonosná                         I. F. Kitzberger      1922
  40          Kniha včelařská dle Dzierzona           F. S. Kodyma          1857
  41          Památník včelařů českoslovanských       J. Kebrle             1896
  42          Jubilejní památník včelařů moravských                         1904
  43          Králevinka (pohádka)                    J. Mikuláš            1909
  44          Bajky o včelařích                       J. F. Hruška          1923
  45          Včelaření v slaměných koších            J. Boháč,  V. Švarc   1899
  46          Zahradní hospodářství                   O. Pisch              1902
  47          Včelař začátečník                       V. Jakš               1911
  48          Včelařské právo                         F. Kubec              1925
  49          Výlety do říše včel   (povídky)         F. Stevenson
  50          Vzorky, nákresy medového pečiva         Suchardová,  Bruchová 1931
  51          Upotřebení medu                         Machková,  Marková    1934
  53          Včelařova čítanka                       F. Vohnout            1925
  55          Hotovení rohoží a slaměných úlů         V. Jakš               1932
  56          Pyl - včelí chléb                       I. F. Kitzberger      1923
  57          Z chovatelské theorie a prakse I        V. Baťha              1932
  58          Z chovatelské theorie a prakse II       Rytíř,  Baťha         1934
  59          Včelař začátečník                       V. Jakš               1934
  60          Škůdcové včel                           J. Vrbka              1924
  61          O včelách včelařích,  medu a medových výJ. Vyleta             1934
  63          Návod k lidovému chovu ušlechtilýc včelíJ. Pražák             1928
  64          Lidový chov matek                       F. Eichner            1935
  65          Včelí matička a její spolupracovnice    J. Vrbka              1936
  66          Plemenný chov trubců                    L. Fiala              1933
  67          Nemoci včel a jejich léčení             V. Novotný            1936
  71          Včelařova dílna                         O. Brenner            1936
  72          Pylo a medodárné dřeviny                J. Měchura            1936
  73          Včelařská abeceda                       Č. V. Hrdina          1928
  74          Plemenný chov švýcarských včelařů       V. Kramer             1913
  75          Včela a její chov                       M. Hlinecký           1908
  76          Přezimování včelstev                    O. Brenner            1936
  77          Včelařské pastevnictví                  J. Měchura            1938
  78          Památník včelařského spolku v Pacově                          1938
  80          Nemoci a nákazy včel                    A. Schoenfeld         1938
  81          O včelách a včelaření                   Savvin a kol.
  82          Pražákova učebnice novodobého včelaření J. Pražák             1936
  83          Příprava včelstev na zimu a k příští snůV. Peterka            1939
  84          O včelomorce, včelí vši a růžkatosti včeV. Peterka            1939
  85          Stavba našich včelínů                   J. Tichý              1939
  86          Lidový chov včelích matek               F. Eichner            1943
  88          Předjaří a jaro na včelnici             L. Boehm              1946
  89          Rok na včelíně                          B. Kochaníček         1946
  90          Praktické včelaření                     V. Kosař              1931
  91          Jak se stanu včelařem                   F. Trsek              1946
  93          Tlumení včelích nákaz                   O. Brenner            1941
  94          Plemenní trubci                         J. Honzík             1948
  95          Chcete včelařit                         F. Eichner            1948
  96          Těm kteří chtějí včelařit               F. Eichner            1948
  97          O racionálním včelaření                 J. Pražák             1948
  98          Snůška s ovocných stromů                L. Boehm              1948
  99          Jak získávati vosk                      J. Svoboda            1940
 100         Včelí pastva                             V. Šístek             1948
 101         Práce v kolchozním včelíně               G. F. Taranov         1951
 102         Včelařství-plemenný chov-kapitoly ze včelkolektiv              1953
 

Přihlášení