DVD, CD

Jednotlivé tituly z knihovny ZO ČSV Turnov si mohou členové vypůjčit po dohodě s hospodářem Ing. Petrem Klokočníkem (739 633 779, petr.klokocnik@seznam.cz)

Ev. číslo Název Poznámka

1 Chov včelích matek
2 Včelařský rok 1 díl Podletí, podzim, zima
3 Včelařský rok 2 díl Předjaří, jaro, léto
4 Včelaříme nástavkově
5 Včelí pastva
6 O včelách CD MP3 záznam pořadu Meteor ČR2 z 12/2011

Přihlášení