Historie včelařství na Turnovsku

Historii včelařství na Turnovsku Vám přiblíží almanach, který byl vydán ke 110.výročí založení samostatného včelařského spolku v Turnově.
Všeobecnou část a historii spolku od počátků až do 80.let 20.století sepsal přítel Vladimír Louda, jako „spolkový historik a dějepisec“ a dlouholetý funkcionář naší organizace, na základě kroniky spolku, zápisů schůzí členských i výborových, jakož i svých pamětí. Období od 90. let do současnosti, obrázky, tabulky a grafy pak doplnil jednatel organizace př. Eduard Fuchs.
Almanach najdete v příloze tohoto článku nebo jej můžete získat v tištěné podobě.

Příloha: 

Přihlášení