Odběr zimní měli

Přátelé,
připomínám, že cca 15.ledna byste měli odebrat zimní měl ode všech vašich včelstev, odstranit z nich mrtvé včely a případné smetí, měl opatrně vysušit a přesypat do dodaných tubusů. Kdo má na stanovišti více jak 25 včelstev, obdržel dva tubusy na měl, aby se mu tam vešla - pokud nebudete mít měli dost na dva tubusy, stačí samozřejmě odevzdat jeden. Na štítek dopište aktuální počet včelstev, číslo vzorku nevyplňujte - to doplním až v rámci seznamu pro celou organizaci.
Směsné vzorky ode všech vašich stanovišť odevzdejte svým důvěrníkům do cca 20.ledna. Pokud někomu už bohužel včely uhynuly, tak samozřejmě vzorek žádný neodevzdává a důvěrníkovi nahlásí do tabulky počet nula.
Důvěrníci nechť mi laskavě doručí vzorky měli ze svých obvodů do cca 25.ledna 2021 tak, abych mohl sestavit seznamy a žádanku na vyšetření za celou organizaci a vzorky mohl odvézt na veterinu do konce ledna.
Dotace 1.D za loňské opylovací úsilí vašich včeliček nám SZIF ještě neposlal, takže jsme vám je bohužel dosud nemohli vyplatit - vypadá to na konec ledna/začátek února.
Děkuji vám všem za spolupráci, zdravím a přeji vám všem zdraví a pohodu v této nelehké době.
E. Fuchs

Přihlášení