Metodické pokyny SVS pro r.2022

Odkazy na
Výňatek z Metodiky kontroly zdraví zvířat jen pro včely
a
Metodický pokyn SVS pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy
najdete zde

Přihlášení