Podzimní ošetření + členské příspěvky

Přátelé,
blíží se čas povinného podzimního ošetření včelstev - jak jsme si odhlasovali na výroční členské schůzi 11.3.2023, tak se jedná o trojí ošetření včelstev fumigací či aerosolem Varidolu.
Veterinární správou je předepsán počátek podzimního ošetření po 10. říjnu, doporučuji začít první fumigací v týdnu 15.-22.10., poté ještě dvakrát po deseti dnech fumigaci, případný aerosol pak až po polovině listopadu - dohodněte se svými důvěrníky, aby celý obvod byl dle možnosti ošetřen v jednom termínu. Většina důvěrníků již potřebné léčivo má, ostatní by si ho měli vyzvednout v průběhu tohoto týdne.
Upozorňuji, že dle předepsané metodiky by se fumigace měla provádět při teplotách nad deset stupňů, aerosol s acetonem pak při teplotě pod deset stupňů
Obvyklý poplatek za trojí ošetření 40Kč/včelstvo vám od letoška už nebude strháván při výplatě dotace (jako vám byl strháván při vyúčtování dotace v předchozích letech), nýbrž ho rovnou dáte důvěrníkovi, který bude ošetřovat vaše včelstva. Pokud vám důvěrník jen předá léčivo a budete si včelstva ošetřovat sami, tak poplatek neplatíte. Léčivo hradíme ze spolkové pokladny, to tedy neplatíte.
Doporučuji vám však využít služeb důvěrníka, pokud bude ochoten vaše včelstva navštěvovat a ošetřovat - budete mít jistotu, že vaše včely budou ošetřeny dobře.
V předchozích letech obvyklé třetí ošetření všech obvodů aerosolem bude od letoška bohužel omezeno pouze na obvody, které ošetřuje aerosolem př. Škoda, tj. obvody Sekerkovy Loučky, Vesec a Chloumek. Za provedení aerosolového ošetření mu laskavě předejte dohodnutý poplatek 20Kč/včelstvo.
Již již na výroční schůzi jsem totiž avizoval, že ze zdravotních důvodů nebudu dále provádět aerosolové ošetření včelstev pro většinu včelstev v organizaci, že těch 28 let aerosolu mi už stačilo ... Bohužel se mi nepovedlo sehnat zájemce, který by byl ochoten absolvovat ve VÚVč Dol potřebný kurs a poté provádět plošné aerosolové ošetření včelstev v rámci naší organizace.

Předpokládal jsem také, že vám důvěrníci spolu s léčivem budou předávat rovnou i tubusy (trubky) na lednový odběr vzorků měli, bohužel však dorazily trubky zmetkové a víčka v nich nedrží. Proto jsem je v Dole reklamoval a čekám, jak to bude výzkumák řešit.

Členské příspěvky na rok 2024 zaplatíme hromadně ze spolkové pokladny v listopadu a strhneme vám je následně až při výplatě dotace 1.D, nejspíše v půli ledna 2024. Členský příspěvek pro ČSV je 600Kč/člena a 4Kč/včelstvo, na výroční schůzi pak máme odhlasován interní příspěvek 15Kč/včelstvo pro ZO - za léčiva totiž každoročně platíme cca 25000 Kč a nějak je do té pokladny potřebujeme dostat.
Upozorňuji vás také, že potřebujeme na výplatnici dotací váš podpis, takže výplata dotací bude v hotovosti ! Jako obvykle budete muset podepsat dvě výplatnice - jednu dotací (pro SZIF) a druhou vyúčtování dotace mínus příspěvky pro pokladníka.
Člen bez včel platí jako za jedno, tedy bude mít předepsán příspěvek ve výši 604Kč, které by měl vložit do "výplatního pytlíku", až budou důvěrníci rozdělovat dotaci. Taktéž chovatelé s menším počtem včelstev bohužel "díky" snížené dotaci budou doplácet a patřičnou částku by měli vložit do "výplatních pytlíků", aby pokladník poznal, kdo má členské příspěvky zaplaceny.
Pokud by se někdo z vás rozhodl, že takovéto členské příspěvky mu už nestojí za péčí naší organizace o něj a jeho včely, nechť mi laskavě sdělí ukončení svého členství nejpozději do konce října, abychom za něj už neposílali peníze do Prahy.

Omlouvám se, přátelé, za nepříliš potěšující zprávy, ale taková je realita.
Děkuji vám za spolupráci a přeji vám všem, abyste vy i vaše včeličky přestáli nastávající podzimní a zimní období v pořádku ... zdravím, E.Fuchs

Přihlášení