Dotace Libereckého kraje na výměnu starých nevyhovujících úlů

Vážené včelařky, vážení včelaři,
Liberecký kraj opět vyhlásil dotace na podporu včelařství. Tradiční program Dotačního fondu Libereckého kraje č. 8.3 Podpora včelařství je od roku 2022 vyhlašován se změnami, kterými Liberecký kraj zareagoval na vysoké zavčelení a špatnou nákazovou situaci na svém území. Podpora včelařství je tak opět směřována na výměnu starých nevyhovujících úlů za nové úly.
Za staré nevyhovující úly jsou pro účely dotačního programu považovány úly nerozebíratelné, s nízkým podmetem, který neumožňuje řádný odběr měli, tedy úly s nízkou efektivitou léčení. V případě výměny rozebíratelných nástavkových úlů jsou za staré nevyhovující úly považovány úly o stáří minimálně 15 let.
Z dotačního programu je možné podpořit také zkvalitnění včelí pastvy. Jeho prostřednictvím je podporována také výsadba a výsev neinvazivních včelařských dřevin a bylin.
Zakládání nových včelařských stanovišť a rozšiřování stávajících stanovišť na základě pořízení nových úlů bez současné likvidace starých nevyhovujících úlů není z Dotačního fondu Libereckého kraje podporováno.
Žádosti o dotaci je možné předkládat od 1. do 29. února 2024.
Opět je možné žádat až o 70 % z celkových uznatelných nákladů.
Kompletní informace k vyhlášení programu jsou vám k dispozici zde:
https://dotace.kraj-lbc.cz/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/8-3-podpora-v...
Vlastní vyhlášení programu pro rok 2024 je zasíláno také v příloze tohoto e-mailu.
Od letošního roku je program na podporu včelařství oddělen od podpory zemědělství a lokální produkce. Cílem je výrazně zjednodušit a zpřehlednit podmínky programu.
Děkuji za šíření výše uvedených informací mezi včelařskou veřejnost. Včelaření ve starých nevyhovujících úlech přináší zdravotní rizika i pro okolní včelařská stanoviště.
Žádost o dotaci je před jejím podáním vhodné se mnou konzultovat. Budu se snažit zájemce o dotaci co nejjednodušeji provést administrativním procesem. Určitě není na místě se předložení žádosti o dotaci bát, v minulých letech to zvládla spousta včelařů ze všech věkových kategorií.
V případě jakýchkoliv dotazů jsem vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.
Ing. Tomáš Komrzý
odborný pracovník odboru životního prostředí a zemědělství
M: 739 541 552
E: tomas.komrzy@kraj-lbc.cz

Přihlášení