organizace

Aktuální dokumenty organizace

V příloze tohoto článku najdete základní dokumenty ZO ČSV Turnov, schválené výroční členskou schůzí, konanou dne 9.3.2024:
Zpráva o činnosti za rok 2023
Zpráva o nákazové situaci
Plán práce pro rok 2024
Usnesení výroční členské schůze
Výše interních členských příspěvků

Důvěrníci ZO Turnov

Obvod ZO Turnov je rozdělen mezi 16 důvěrníků. Úkolem důvěrníka je  zprostředkovávání  informací mezi členy a výborem ZO. Důvěrník zajišťuje informace pro aktualizaci evidence členů a včelstev, stará se o dobrý zdravotní stav včelstev v obvodu – zajišťuje léčivo a účastní se léčení včelstev. Jako zkušený včelař poskytuje, zejména začínajícím včelařům, radu a pomoc.

 Seznam obvodů, jejich důvěrníků a kontakty na ně jsou uvedeny v příloze.

Základní údaje o organizaci

Základní organizace Českého svazu včelařů Turnov byla založena v r.1903 (10.května 1903 - Včelařský spolek pro politický okres Turnov a okolí)

ZO Turnov má k 31.12.2023 141 členů,
z toho je 6 členů bez včelstev a 14 včelařů nečlenů ČSV.
Včelaři ZO Turnov chovají k 15.9.2023 1443 včelstev.
ZO Turnov je největší základní organizace okresu Semily co do počtu členů i včelstev.

V roce 2023 bylo v rámci organizace vyprodukováno 18,7 tuny medu.

Historii a vývoj těchto statistických údajů naleznete v přiložených souborech.

Výbor ZO ČSV Turnov

Výbor organizace pracuje ve složení:

Historie včelařství na Turnovsku

Historii včelařství na Turnovsku Vám přiblíží almanach, který byl vydán ke 110.výročí založení samostatného včelařského spolku v Turnově.
Všeobecnou část a historii spolku od počátků až do 80.let 20.století sepsal přítel Vladimír Louda, jako „spolkový historik a dějepisec“ a dlouholetý funkcionář naší organizace, na základě kroniky spolku, zápisů schůzí členských i výborových, jakož i svých pamětí. Období od 90. let do současnosti, obrázky, tabulky a grafy pak doplnil jednatel organizace př. Eduard Fuchs.

Přihlášení