organizace

Aktuální dokumenty organizace

V příloze tohoto článku najdete základní dokumenty ZO ČSV Turnov, schválené výroční členskou schůzí, konanou dne 5.3.2022:
Zpráva o činnosti za rok 2020 a 2021
Plán práce pro rok 2022
Usnesení výroční členské schůze
Výše interních členských příspěvků

Základní údaje o organizaci

Základní organizace Českého svazu včelařů Turnov byla založena v r.1903 (10.května 1903 - Včelařský spolek pro politický okres Turnov a okolí)

ZO Turnov má k 31.12.2021 148 členů,
z toho je 10 členů bez včelstev a 14 včelařů nečlenů ČSV.
Včelaři ZO Turnov chovají k 15.9.2021 1231 včelstev.
ZO Turnov je největší základní organizace okresu Semily co do počtu členů i včelstev.

V roce 2021 bylo v rámci organizace vyprodukováno 13.300 kg medu, 417 kg vosku a vychováno 203 včelích matek.

Výbor ZO ČSV Turnov

Výbor organizace pracuje ve složení:

Důvěrníci ZO Turnov

Obvod ZO Turnov je rozdělen mezi 16 důvěrníků. Úkolem důvěrníka je  zprostředkovávání  informací mezi členy a výborem ZO. Důvěrník zajišťuje informace pro aktualizaci evidence členů a včelstev, stará se o dobrý zdravotní stav včelstev v obvodu – zajišťuje léčivo a účastní se léčení včelstev. Jako zkušený včelař poskytuje, zejména začínajícím včelařům, radu a pomoc.

Historie včelařství na Turnovsku

Historii včelařství na Turnovsku Vám přiblíží almanach, který byl vydán ke 110.výročí založení samostatného včelařského spolku v Turnově.
Všeobecnou část a historii spolku od počátků až do 80.let 20.století sepsal přítel Vladimír Louda, jako „spolkový historik a dějepisec“ a dlouholetý funkcionář naší organizace, na základě kroniky spolku, zápisů schůzí členských i výborových, jakož i svých pamětí. Období od 90. let do současnosti, obrázky, tabulky a grafy pak doplnil jednatel organizace př. Eduard Fuchs.

Přihlášení